Les transaccions es realitzaran des d’Espanya, a través d'un entorn segur amb el TPV virtual BBVA de Redsys. Les dades sobre la seva targeta de crèdit no quedaran registrades en cap base de dades, sinó que aniran directament al TPV (Terminal Punt de Venda del Banc) . En ambdós casos, en pagar amb targeta se us demanaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat i un codi de validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la vostra targeta, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Si encara no heu rebut una clau personal d'ús exclusiu per a pagaments a internet, us aconsellem que sol·liciteu a la vostra entitat financera adherir les vostres targetes al servei de Comerç Electrònic Segur. Per a això podeu posar-vos en contacte amb la vostra entitat bancària.

En seleccionar la transferència bancària com a mitjà de pagament rebreu, juntament amb la confirmació de la vostra comanda, un correu electrònic on se us indicarà el número de compte IBAN on efectuar la transferència bancària a nom de Sarasak. És molt important que indiqueu en l’assumpte o concepte, el número de referència i realitzeu la transferència dins dels tres dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per tal de poder validar-la. El període de reserva del producte serà de quatre dies. Si en quatre dies no hem rebut l'import en el nostre compte bancari, es procedirà a l'eliminació de la comanda.

Es considerarà efectiva la comanda, quan rebem confirmació bancària de la transferència al nostre compte del banc. No oblideu que heu d’efectuar el pagament en euros i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel vostre compte en optar per aquest sistema de pagament. En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya és molt important que en ordenar la transferència comuniqueu sempre al vostre banc fer-vos càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la vostra entitat.

Ports gratuïts a partir de 60€ de comanda